Golfigo ersätter gamla GIT integrationen

Nedan svarar vi på vanligaste frågorna gällande uppdateringen av GIT - Fortnox integrationen.

Vilka förändringar har skett för GIT integrationen?

I samband med att GIT uppdaterade sina system, stängde de även ner sina gamla system. Detta innebar att den Automatisera Mera – GIT integration ni tidigare använt slutade att fungera. För att kunna fortsätta erbjuda er en fungerade tjänst byggde vi Golfigo – en ny applikation som ersätter den tidigare Automatisera Mera – GIT integrationen. Golfigo fungerar likt den gamla Automatisera Mera integrationen, men är mer modern och har fler funktionaliteter. Den finns två versioner av Golfigo, en som byggdes innan SGF valde att ge oss tillgång till GITs nya system och en som byggdes efter att vi fått nödvändig tillgång. Den tidigare versionen var en workaround lösning och är därför inte helt optimal. Den fungerar genom att man laddar ned medlems-, artikel- & fakturafiler från GIT och laddar upp i Golfigo för att synka över till Fortnox. Den nya versionen är direktkopplad till GIT, därmed fullt automatiserad och kräver inte någon ned- och uppladdning av filer. Denna version inkluderar även bl.a återrapportering till GIT av betalda och krediterade fakturor.

Vad gäller för vårt nuvarande kundavtal för gamla Automatisera Mera integrationen?

Fram tills att ert nuvarande avtal löper ut har ni möjlighet att använda den gamla versionen av Golfigo (filvarianten), utan några extra kostnader. Om ni väljer att fortsätta med Automatisera Meras GIT - Fortnox integration även nästa år kommer ni efter detta avtalets slut per automatik att flyttas över på den nya versionen av Golfigo och att läggas på nytt avtal med nya priser som ni finner på Golfigos hemsida. De nya priserna är en aning högre än tidigare, dels på grund av inflation/ökade leverantörskostnader, dels på grund av att GIT nu debiterar högre kostnader för direktkoppling till deras system. Det är helt enkelt inte ekonomisk hållbart att tillhandahålla tjänsten till samma priser som vi startade med 2019. Om ni istället önskar köra igång med den nya versionen av Golfigo som är fullt automatiserad och pratar direkt med GIT, och därmed skippa att använda er av filvarianten, så går det också bra. Notera då att ni läggs på ett nytt avtal med nya priser direkt.

Hur kommer vi igång med den nya integrationen?

Klicka här för att komma komma igång med Golfigo.

Är det bindningstid på tjänsten?

Bindningstiden är 12 månader och avtalet förlängs per automatik en månad innan bindningstidens slut.Det går bra att säga upp avtalet en månad innan avtalsslut.

Avtals-/köpvillkor

Villkoren för tjänsten kan komma att ändras eller uppdateras periodvis. Det åligger kunden att hålla sig informerad om eventuella ändringar genom att regelbundet granska villkoren som meddelas inom applikationens användargränssnitt. Klicka här för att se den senaste versionen av avtals-/köpvillkoren.